გამოიცანი ქვეყანა დროშის მიხედვით

1 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

Canada

2 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

Croatia

3 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

UK

4 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

Luxembourg

5 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

Finland

6 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

Egypt

7 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

Iran

8 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

Zimbabwe

9 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

United Arab Emirates

10 / 10

რომელი ქვეყნის დროშაა?

Northern Macedonia

Your score is

0%