გამოიცანი ქვეყანა პოპულარული ტურისტული ადგილის მიხედვით

1 / 6

რომელ ქვეყანაშია ეს სასახლე?

2 / 6

რომელ ქვეყანაშია ეს მემორიალი?

3 / 6

რომელ ქვეყანაშია ეს შენობა?

4 / 6

რომელ ქვეყანაშია ეს შენობა?

5 / 6

რომელ ქვეყანაშია ეს ადგილი?

6 / 6

რომელ ქვეყანაშია ეს შენობა?

Your score is

0%