გამოიცანი ქვეყანა ვალუტის სიმბოლოს მიხედვით

1 / 6

რომელ ქვეყანაში მოქმედი ვალუტის სიმბოლოა გამოსახული ფოტოზე?

2 / 6

რომელ ქვეყანაში მოქმედი ვალუტის სიმბოლოა გამოსახული ფოტოზე?

3 / 6

რომელ ქვეყანაში მოქმედი ვალუტის სიმბოლოა გამოსახული ფოტოზე?

4 / 6

რომელ ქვეყანაში მოქმედი ვალუტის სიმბოლოა გამოსახული ფოტოზე? 

5 / 6

რომელ ქვეყანაში მოქმედი ვალუტის სიმბოლოა გამოსახული ფოტოზე?

6 / 6

რომელ ქვეყანაში მოქმედი ვალუტის სიმბოლოა გამოსახული ფოტოზე?

Your score is

0%