გამოიცანი მუნიციპალიტეტი გერბის მიხედვით

1 / 8

რომელი მუნიციპალიტეტის გერბია ფოტოზე გამოსახული?

2 / 8

რომელი მუნიციპალიტეტის გერბია ფოტოზე გამოსახული?

3 / 8

რომელი მუნიციპალიტეტის გერბია ფოტოზე გამოსახული?

4 / 8

რომელი მუნიციპალიტეტის გერბია ფოტოზე გამოსახული?

5 / 8

რომელი მუნიციპალიტეტის გერბია ფოტოზე გამოსახული?

6 / 8

რომელი მუნიციპალიტეტის გერბია ფოტოზე გამოსახული?

7 / 8

რომელი მუნიციპალიტეტის გერბია ფოტოზე გამოსახული?

8 / 8

რომელი მუნიციპალიტეტის გერბია ფოტოზე გამოსახული?

Your score is

0%