გამოიცანი ქვეყანა სანაპიროს მიხედვით

1 / 7

რომელ ქვეყანაში მდებარეობს ფოტოზე გამოსახული სანაპირო?

2 / 7

რომელ ქვეყანაში მდებარეობს ფოტოზე გამოსახული სანაპირო?

3 / 7

რომელ ქვეყანაში მდებარეობს ფოტოზე გამოსახული სანაპირო?

4 / 7

რომელ ქვეყანაში მდებარეობს ფოტოზე გამოსახული სანაპირო?

5 / 7

რომელ ქვეყანაში მდებარეობს ფოტოზე გამოსახული სანაპირო?

6 / 7

რომელ ქვეყანაში მდებარეობს ფოტოზე გამოსახული სანაპირო?

7 / 7

რომელ ქვეყანაში მდებარეობს ფოტოზე გამოსახული სანაპირო?

Your score is

0%